forskning sh l
 

Generelt om forskning i medfødte hjertesygdomme


Forskning er nøgle til udvikling

Forskning er nøgle til udvikling i forebyggelse og behandling af medfødte hjertesygdomme. Uden forskning, ingen udvikling. Når der har været markante forbedringer i hjertebørnenes livslængde og livsomstændigheder, skyldes det først og fremmest forskningen.

Forskningen kan dreje sig om forstyrrelser i hjertet og kredsløbets udvikling, en kompliceret proces, der kan gå galt. Man forsøger at udrede de molekulær-biologiske mekanismer der sikrer at hjertet og de store kar udvikler sig normalt. Herved kan man måske i fremtiden sætte kredsløbsudviklingen på skinner, så medfødte hjertefejl kan forebygges. Til den type forskning bruges ofte forsøgsdyr eller celle præparater. Der kan også være tale om forskning i de medfødte hjertesygdommes forekomst, fordeling i befolkningen, den tidsmæssige udvikling og risikofaktorer for udvikling af medfødt hjertesygdom, såkaldt epidemiologi. Herved kan det opdages om der er befolkningsgrupper eller enkeltindivider, som har særlig høj risikofor at deres børn fødes med hjertelidelser, og man kan undersøge om for eksempel udsætning for kemiske stoffer, lægemidler andre påvirkninger er ansvarlige for medfødt hjertefejl. Til den type forskning kan anvendes sygdomsregistre, sociale registre, lægemiddelregistre og andre.

klinisk forskning

Klinisk forskning tager udspring ved sygesengen

Andre typer forskning tager udgangspunkt i børnene. Hvilke typer af diagnostiske undersøgelser giver de mest præcise oplysninger om barnets sygdom? Hvilke medicinske og kirurgiske behandlinger giver det bedste resultat hvad angår levetid og sygelighed, livskvalitet og social udvikling? Denne type forskning kaldes klinisk forskning, fordi den tager sig udspring ved sygesengen (cline er græsk for seng).


Basalforskning er kompliceret og ressourcekrævende

Basalforskning i hjertets udvikling er meget kompliceret og kræver store ressourcer, både menneskelig og apparaturmæssige. De metoder der anvendes i dag har været under udvikling i en menneskealder. Klinisk forskning som inkluderer patienter kræver at man har mulighed for at behandle et større antal patienter. Hjertebørn er meget forskellige, og der er mange forskellige typer medførte hjertefejl. Også derfor er det hensigtsmæssigt, at behandlingen af hjertebørn er koncentreret få steder i landet.