forskning sh l
 

Ansøgning om Forskningsstøtte

Ansøgningsfristen for forskningsstøtte er den 28. marts 2018 kl. 14.00

Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger 28. februar 2018.

Børnehjertefonden ser gerne ansøgninger til større forskningsprojekter, der involverer flere partnere. 

Kun medlemmer af Hjerteforeningen kan søge støtte fra Børnehjertefonden. Du kan blive medlem her

Før du søger, beder vi dig læse de generelle regler for modtagelse af forskningsstøtte og vejledningen for forskningsansøgninger, hvor du bl.a. kan finde informationer om hvilken forskning Børnehjertefonden støtter og om fondens forskellige typer forskningsbevillinger.

Ansøgningen sendes via Børnehjertefondens elektroniske ansøgningssystem på https://www.hjerteforskning.dk/ Ansøgning og budget godkendes af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse.

I bedømmelsen af ansøgningerne lægger Børnehjertefonden vægt på originalitet, international forskningskvalitet, relevans for patienterne og implementeringsstrategi for de opnåede forskningsresultater. Samtidig lægger Børnehjertefonden vægt på samarbejde på tværs af forskningsmiljøer og på brugerinddragelse i forskningen.

Læs mere om brugerinddragelse i forskningen  

 

Ekstra bevilling i 2018 på 5 mio. kr. til ét national forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom

Børnehjertefonden indkaldte i 2017 ansøgninger om støtte til et nationalt forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom. Fonden havde, ud over den sædvanlige forskningsstøtte til hjertebørns området, afsat 5 mio. kroner som startkapital til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom. Der blev i 2017 ikke fundet et egnet projekt. Midlerne bliver derfor slået op igen i 2018.