forskning sh l
 

Ansøgning om Forskningsstøtte

 

Ansøgningsfristen for forskningsstøtte er den 28. marts 2018 kl. 14.00.

 

Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger 28. februar 2018.

 

Børnehjertefonden ser gerne ansøgninger til større forskningsprojekter, der involverer flere partnere.

 

Kun medlemmer af Hjerteforeningen kan søge støtte fra Børnehjertefonden. Du kan blive medlem her

 

Før du søger, beder vi dig læse de generelle regler for modtagelse af forskningsstøtte og vejledningen for forskningsansøgninger, hvor du bl.a. kan finde informationer om hvilken forskning Børnehjertefonden støtter og om fondens forskellige typer forskningsbevillinger.

Ansøgningen sendes via Børnehjertefondens elektroniske ansøgningssystem på https://www.hjerteforskning.dk/ Vær opmærksom på at der er obligatoriske felter, der skal være udfyldt, og at du først kan sende ansøgningen, efter at ansøgningen og budgettet er godkendt af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

I bedømmelsen af ansøgningerne lægger Børnehjertefonden vægt på originalitet, international forskningskvalitet, relevans for patienterne og implementeringsstrategi for de opnåede forskningsresultater. Samtidig lægger Børnehjertefonden vægt på samarbejde på tværs af forskningsmiljøer og på bruger-/patientinddragelse i forskningen.

 

Vær opmærksom på at ansøgninger om støtte fra Børnehjertefonden skal tage stilling til brugerinddragelse i forskning. Det betyder at du i ansøgningen enten skal fremlægge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller overvejelser om hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller er relevant i det pågældende projekt. Ansøgninger som ikke opfylder kravet vil modtage afslag. Læs mere om brugerinddragelse i forskning.

Børnehjertefonden gør desuden opmærksom på at det kun er muligt at modtage én bevilling per forskningsprojekt per ansøgningsrunde. Det betyder, at Børnehjertefonden i et givent år kun modtager én ansøgning per forskningsprojekt, dvs. en stipendieansøgning eller en projektansøgning inden for Børnehjertefondens almindelige forskningspulje eller en ansøgning om støtte til det nationale forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom (se nedenfor).

 

Ekstra bevilling i 2018 på 5 mio. kr. til ét nationalt forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom

 

Børnehjertefonden indkalder ansøgninger om støtte til et nationalt forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom.

 

Børnehjertefonden uddeler i 2018, ud over den sædvanlige forskningsstøtte til hjertebørns området, 5 mio. kroner som startkapital til ét nyskabende og ambitiøst forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom.

 

Kriterier for at kunne modtage bevilling:

  •         Forskningen er patientnær og omhandler udredning, behandling og/eller opfølgning af medfødt hjertesygdom hos børn, unge eller voksne
  •         Projektet er et nationalt samarbejde, dvs. projektet skal være et samarbejde mellem mindst to regioner og to forskningscentre og gerne flere
  •         Forskningsprojektet er af høj international kvalitet
  •         Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af anerkendte forskere
  •         Ansøger forventes at søge yderligere finansiering fra anden side, hvilket skal fremgå af budgettet
  •         Ansøgningen er udformet på engelsk

Ansøgninger som ikke opfylder ovenstående kriterier vil modtage et afslag.

 

Støtten bliver uddelt som en projektbevilling. Læs mere om projektbevillinger i vejledningen for forskningsansøgninger. Derudover gælder Børnehjertefondens regler for modtagelse af forskningsstøtte. Der vil blive udarbejdet en kontrakt mellem bevillingsmodtageren og Børnehjertefonden, som bl.a. indeholder en udbetalingsplan, krav om løbende afrapportering og aftaler om offentliggørelse af forskningsresultaterne.

 

I bedømmelsen af ansøgningerne lægger Børnehjertefonden vægt på originalitet, international forskningskvalitet, relevans for patienterne og implementeringsstrategi for de opnåede forskningsresultater. Samtidig lægger Børnehjertefonden vægt på samarbejde på tværs af forskningsmiljøer og på bruger-/patientinddragelse i forskningen.

 

Vær opmærksom på at ansøgninger om støtte fra Børnehjertefonden skal tage stilling til brugerinddragelse i forskning. Det betyder at du i ansøgningen enten skal fremlægge en plan for brugerinddragelse i det konkrete forskningsprojekt eller overvejelser om hvorfor brugerinddragelse ikke er en mulighed eller er relevant i det pågældende projekt. Ansøgninger som ikke opfylder kravet vil modtage afslag. Læs mere om brugerinddragelse i forskning.

Børnehjertefonden gør desuden opmærksom på at det kun er muligt at modtage én bevilling per forskningsprojekt per ansøgningsrunde. Det betyder, at Børnehjertefonden i et givent år kun modtager én ansøgning per forskningsprojekt, dvs. en stipendieansøgning eller en projektansøgning inden for Børnehjertefondens almindelige forskningspulje eller en ansøgning om støtte til dette nationale forskningsprojekt inden for medfødt hjertesygdom.

Ansøgningsfristen er 28. marts 2018 kl. 14. Der bliver åbnet for indsendelse af ansøgninger 28. februar 2018. Støtten kan søges her: https://www.hjerteforskning.dk/ Vær opmærksom på at der er obligatoriske felter, der skal være udfyldt, og at du først kan sende ansøgningen, efter at ansøgningen og budgettet er godkendt af instituttets/afdelingens ansvarlige leder vha. elektronisk godkendelse. Er du selv den ansvarlige leder, kan du ikke ledelsesgodkende ansøgningen. Få da en anden leder til at godkende ansøgningen.

Ved spørgsmål kontakt forskningskonsulent Soetkin Versteyhe på: soetkinv@hjerteforeningen.dk