Arvidnilssonbanner

Ekstraordinære store legater i år

Du kan søge om et legat til ferie, psykologhjælp, rekreation eller andet. Hjerteforeningen støtter både børn og voksne med hjerte- og kredsløbssygdomme.

I år har Arvid Nilssons Fond besluttet at uddele et ekstraordinært stort beløb til hjerte-kar-patienter. Det vil sige, at vi i år uddeler legater a 10.000 kroner til hjerte-kar-patienter, der opfylder betingelserne for udbetaling af patientstøtte. Betingelser og kriterier fremgår af bagsiden på ansøgningsskemaet til patientstøtte.

Der gives økonomisk støtte til medlemmer, som er diagnosticeret med en hjerte-kar-sygdom. Hjerte-kar-sygdomme omfatter alle hjertesygdomme og kredsløbssygdomme med symptomer i ben, hjerte, hjerne og/eller andre steder på kroppen.

Den økonomiske støtte kan f.eks. bruges til rekreation, ferie, anskaffelser med relation til sygdommen, psykologhjælp eller andre forhold, som kan være til opmuntring i en svær situation.

For at komme i betragtning til patientstøtte skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningen kan indsendes fra den 15. juli til den 15. november 2015. Ansøgninger modtaget uden for denne periode vil ikke komme i betragtning. Der udbetales legater i slutningen af september og i slutningen af december.

Arvid Nilssons Fond og Hjerteforeningen kan desværre ikke love, at alle ansøgere modtager legater. Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de kommer ind. I tilfælde af flere ansøgninger end vi kan imødekomme, prioriteres der efter først-til-mølle-princippet.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet som en pdf – lige til at skrive ud.
Obs! Se bort fra bemærkning på skema om ansøgningsfrist den 10. i hver måned.

For spørgsmål kontakt Birgit Qvotrup, telefon 33 67 00 48, e-mail bqvotrup@hjerteforeningen.dk