borneklubben l
 

Hjerteforeningens Børneklub

Børnehjertefonden støtter tilbud og aktiviteter for hjertebørnene og deres familier i Hjerteforeningens Børneklub. 

Danmarks eneste patientklub
Børneklubben er Danmarks eneste patientklub for familier med hjertesyge børn. Forældre til børn med hjertefejl kan få råd, hjælp og vejledning af andre hjertebørnsforældre i Børneklubben.

Mød ligesindede og opbyg netværk
At få et hjertebarn er forbundet med særlige bekymringer, problemer og udfordringer. Derfor oplever mange familier, at det er en stor og værdifuld hjælp at være i kontakt med andre i samme situation.

Børneklubben har et landsdækkende net af hjertebørnsforældre, som er villige til at kontakte dig. Kontakt formidles indledningsvis af Børneklubbens formand.

Familiekursus
Klubben afholder et årligt familiekursus, hvor der er kvalificerede undervisere i form af læger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer og andet personale. Tillige unge som selv er blevet opereret for hjertefejl.

Arrangementer
Der er arrangementer af forskellige art. Der er eksempelvis foredrag og andre medlemsaktiviteter i området, hvor man bor. Du er også velkommen til at deltage i arrangementer i andre områder. Via disse arrangementer er der mulighed for at få kontakt til andre hjertebørnsfamilier .

Hjertebarn magasin
Børneklubben udgiver magasinet Hjertebarnet, der udkommer fire gange årligt. Bladet indeholder fagligt stof, nyt om forskning og rettigheder, personlige beretninger og gode råd fra medlem til medlem. 

Bliv medlem
Læs mere om klubben og bliv medlem af Hjerteforeningens børneklub på www.hjertebarn.dk.