projekter shgen l
 

Holstebro - Sundhed på dagsordenen

legatuddeling holstebro

H.K.H. Kronprinsesse Mary satte samarbejdet i gang på daginstitutionen Koglehuset i Holstebro

Børnehjertefonden, Hjerteforeningen og Holstebro Kommune indgik i 2013 et ambitiøst samarbejde. Formålet er at bekæmpe en af velfærdssamfundets nye væsentlige sundhedspolitiske udfordringer: Ulighed i sundhed.

Samarbejdsaftalen giver Børnehjertefonden og Hjerteforeningen en ny proaktiv rolle i udformningen af konkrete sundhedstilbud. Samarbejdet vil udgøre en best practice-model for, hvordan kommuner og NGO’er overordnet kan samarbejde. I tillæg og ikke mindst vil samarbejdet resultere i løsninger til væsentlige samfundsmæssige problemer.

 

Samarbejdet udmøntes i tre konkrete projekter

  • Fra viden til vaner - sundhed på førskoleområdet: Videreuddannelse af det pædagogiske personale og formidlingsinitiativer skal sammen med bl.a. sundhedsoplysende børneteater øge sundheden for kommunens yngste. Projektleder i Børnehjertefonden Karen Engvang Hansen forestår uddannelsen af personalet.

  • Sunde erhvervsskoler i Holstebro: Positiv påvirkning af erhvervsskolernes elever. Denne gruppe har særlig høj risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Ved hjælp af aktiviteter samt sundere madvaner vil projektet stimulere disse elever specifikt. 

  • Livslang rehabilitering: Samarbejde om rehabilitering af hjertepatienter. Med særlig fokus på optimering af overgangene mellem sygehus, kommunal rehabilitering, praktiserende læge og Hjerteforeningen. Med henblik på at sikre en mere systematisk efterbehandling. En behandling der vil hjælpe patienter til at leve et godt, kvalitativt og aktivt liv med hjertesygdom.