om bhf shgen l
 

Værdier og formål

Børnehjertefondens arbejde bygger på et værdigrundlag der rummer:

  • Omsorg
  • Optimisme
  • Viden
  • Fællesskab
  • Sundhed

 

hjertebarn bog

1. Omsorg
Vi arbejder for børn med en alvorlig sygdom. Både børnene og deres familier har behov for omsorg. Derfor arbejder Børnehjertefonden med at skabe omsorg til hjertesyge børn og deres familier.

2. Optimisme
Forskning og udvikling bidrager til større overlevelse og et liv med bedre kvalitet. Udviklingen har været positiv i mange år og der er grund til optimisme. Børnehjertefonden bidrager til optimismen igennem støtte til forskning og indsamling af viden om livsvilkår og støttebehov for familier og børn med medfødte hjertesygdomme.

3. Viden
Viden bidrager til et bedre liv med sygdom. Derfor er oplysning og uddannelse af patienter en vigtig del af Børnehjertefondens arbejde.

4. Fællesskab
Fællesskabet hjælper os til at bære sygdom og smerte. Derfor støtter Børnehjertefonden stærke fællesskaber, der opbygges igennem det frivillige arbejde.

5. Sundhed
Det sunde liv er grundlaget for et godt liv, hvor alle potentialer kan udnyttes livet igennem. Sunde vaner grundlægges i barndommen. Hjertekarsygdomme er i høj grad forebyggelige. Også hjertebørn og -unge kan forbedre deres livskvalitet igennem sund livsstil. Derfor arbejder Børnehjertefonden for at skabe sundhed for både hjertesyge og raske børn.

Formål

Vores formål er at indsamle midler og støtte Børnehjertefondens arbejde med børn og unge, i samarbejde med Hjerteforeningen og i overensstemmelse med Hjerteforeningens overordnede formål, ifølge § 2 i Hjerteforeningens vedtægter.

Fondens formål er at yde støtte til:

  • Børn med medfødte hjertesygdomme og deres pårørende i forbindelse med behandling og pleje.
  • Lægevidenskabelig forskning i medfødte hjertesygdomme hos børn og andre udviklingsaktiviteter.
  • Uddannelse og mødeaktiviteter vedrørende medfødte hjertesygdomme hos børn
  • Oplysning, herunder udgivelse af informationsmateriale vedrørende medfødte hjertesygdomme hos børn.